alvornas_wide

Elvens beach is an urban audiovisual artwork with the aim of highlighting the stories that are embedded in the city of Gothenburg. The stories are the basis for how we are linked with other residents or visitors to the city, and they affect the places we move in.

How can we enrich sites with experiences and get people to move beyond their usual track and experience new areas? to make mind parkour or why not try that as a parkour athlete and jump over physical barriers? How do we create places where people feel they are involved in the stories and that their own stories matter?

Elvens beach want to use the city as a board game and test arena for artistic communication and encourage physical activity. The stories build bridges, not only across the channel but also over the mental distances and obstacles in Gothenburg.

The project is based on collaborations and will from 2016 an on be created by those interested, based on submitted stories. We start collecting them on the website and during events. We had a small opening ceremony at the Gothenburg Stadstriennal September 17, 2015 when the focus was to link the Frihamnen and Masthuggskajen areas. The next public event is the Science Festival, April 13 to 17, 2016. Welcome to join us at Bältespännarparken!

Elvens beach is produced by Playcentric Industries & Institute in collaboration with the sports organization Stampede, and interested parties. Visuals by Jasmine Isdrake and Erik Jakobsson.

Älvornas strand är ett urbant audiovisuellt konstverk med syfte att lyfta fram berättelserna som finns inbäddade i Göteborg. Berättelserna ligger till grund för hur vi sammanlänkas med andra boende eller besökare i staden och de påverkar vilka platser vi rör oss på.

Hur kan vi berika platser med upplevelser och få människor att röra sig utanför sina vanliga spår för att ta del av nya områden? för att göra mindparkour eller varför inte testa på att som en parkourutövare ta sig fram över även fysiska hinder? Hur skapar vi platser där människor känner att de är delaktiga i berättelserna och att deras egna berättelser har betydelse? 

Älvornas strand vill använda staden som spelplan och testyta för konstnärlig kommunikationsteknik och uppmuntra till fysisk aktivitet. Berättelserna bygger broar, inte bara över kanalen utan även över de mentala avstånd och hinder som finns i Göteborg.

Projektet bygger på samarbeten och kommer från 2016 byggas upp av de som är intresserade och baserat på insända berättelser. Vi börjar samla in dessa på hemsidan och hade en liten invigning under Göteborgs Stadstriennal den 17 september 2015 då fokus var att sammanlänka Frihamnen och Masthuggskajen. Nästa publika arrangemang är under Vetenskapsfestivalen den 13-17 april 2016.

Älvornas strand produceras av Playcentric Industries & Institute i samarbete med idrottsorganisationen Stampede, och intresserade aktörer. Bilder av Erik Jakobsson och Jasmine Isdrake.