What is the history of Gothenburg? Not only the one we can interpret from the archaeological records or history books, but your story? residents and visitors stories? fiction or reality?  Can someone’s story in shape of a big parkour sculpture get you to visit a new place? Want to share your own story? Stories shared here can be used in this project started by a game designer and archaeologists with the goal to design experiences to be explored in different ways in the city. Through games, film and artistic parkour sculptures we build an adventure in Gothenburg, an adventure that everyone can enjoy and be part of creating.  You choose if you want to write your own name or make up one. Leave your requests and contact information in the box together with your story if you want to be contacted about it.

Hur ser Göteborgs historia ut? Inte bara den vi kan tolka ur de arkeologiska fynden eller historieböckerna, utan din historia? invånares och besökares berättelser? fiktion eller verklighet? sanning eller osanning? vem bestämmer? kan andras berättelser skapa empati och förståelse för alla människor som rör sig i staden. Kan någons berättelse få dig att besöka en ny plats? Vill du dela med dig av din egen berättelse kopplad till älven och Göteborg?
Berättelser som delas här kan komma med i ett projekt som en speldesigner och arkeolog startat för att placera ut och dela berättelser på olika sätt i staden. Genom spel, film och konstnärliga parkourskulpturer byggs ett äventyr över Göteborg, ett äventyr som alla kan ta del av och vara med och skapa. Du väljer själv om du vill skriva ditt egna namn eller hitta på ett. Lämna särskilda önskemål och ev. kontaktuppgifter kopplade till din berättelse i samma ruta.